Číslo paragrafu: 2697

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Modlitba je životem nového srdce. Musí nás oživovat v každé chvíli. My ale zapomínáme na toho, kdo je náš Život a naše Všechno. Proto otcové duchovního života, v tradici Deuteronomia a proroků, zdůrazňují modlitbu jako „vzpomínku na Boha častěji než se dýchá.“ Člověk se ale, i když chce, nemůže modlit „neustále“, nemodlí-li se s pevnou vůlí v určitou dobu; je to čas vyhrazený pro intenzivní a déle trvající křesťanskou modlitbu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1099 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, památka-slavení, svátosti, tajemství-spásy

Vybrané dle klíčových slov:

2705 - církevní otcové, duch , modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
1557 - církevní otcové, duchovní dary , kněží , svátost kněžství , svátosti
2181 - církevní otcové, Den Páně , dispenz , eucharistická oběť , eucharistie
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů
2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2828 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2836 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2748 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
2599 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , Maria-Matka Boží
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2664 - modlitba, modlitby-křesťanské , modlitby-společné