Číslo paragrafu: 2699

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Pán vede každého člověka cestami a způsoby, jak se mu líbí. Každý věřící mu pak odpovídá i podle rozhodnutí svého srdce a osobních projevů své modlitby. Nicméně křesťanská tradice uchovala tři hlavní výrazové formy života modlitby: ústní modlitbu, rozjímání, vnitřní [kontemplativní] modlitbu. Mají všechny tři společný základní rys: „usebranost srdce“. Taková bdělost, která uchovává Boží slovo a setrvává v Boží přítomnosti, dělá z těchto tří forem intenzivní chvíle života modlitby.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2563 -  modlitba, rozum, smlouva, úmluva, Nová smlouva

Vybrané dle klíčových slov:

2863 - bdělost, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2638 - bdělost, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání
2742 - bdělost, horlivost , modlitba , půst , askeze
2621 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , srdce-čistota
2727 - bdělost, dobro , krása , modlitba , modlitby-křesťanské
2033 - bdělost, církev , církev-učitelský úřad , desatero , charisma-neomylnosti
2088 - bdělost, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , rozum
2496 - bdělost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , svědomí
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat
2709 - modlitba, modlitby-vnitřní , víra-teologální ctnost , znovuzrození  
2711 - modlitba, modlitby-vnitřní , oběti , očišťování , srdce-chudoba
2712 - modlitba, modlitby-vnitřní    
2717 - modlitba, modlitby-vnitřní , oheň , svět-budoucí , ticho
2718 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-Kristovo   
2724 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby   
2729 - modlitba, rozjímání , kontemplace , meditace , modlitby-rozjímavé
2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2702 - modlitba, modlitba-smysl , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , smysly
2704 - modlitba, modlitby-rozjímavé , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , kontemplace
2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé , pokora , rozjímání , kontemplace