Číslo paragrafu: 2700

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:ZPŮSOBY MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):ÚSTNÍ MODLITBA
Bůh mluví k člověku svým slovem. A právě slovy pronášenými v duchu anebo nahlas naše modlitba nabývá konkrétní formy. Ale nejdůležitější věcí přitom je, aby srdce bylo sjednoceno s tím, k němuž mluvíme. „Vyslyšení naší modlitby nezávisí na množství slov, nýbrž na horlivosti našich duší.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1176 -  denní modlitba církve, liturgický rok, Písmo svaté-porozumění, žalmy-porozumění 

Vybrané dle klíčových slov:

2750 - horlivost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba
2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky
2442 - horlivost, krádež , laici , láska , láska-k bližnímu
2503 - horlivost, krása , liturgie-liturgie a modlitby , pravda , umění
2703 - modlitba, modlitby-ústní    
2722 - modlitba, modlitby-ústní    
2702 - modlitba, modlitba-smysl , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , smysly
2704 - modlitba, modlitby-rozjímavé , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , kontemplace
2701 - modlitba, modlitby-liturgické , modlitby-osobní , modlitby-tiché , modlitby-ústní
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení