Číslo paragrafu: 2715

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:ZPŮSOBY MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):VNITŘNÍ (KONTEMPLATIVNÍ) MODLITBA
Kontemplace (nazírání) je pohled víry upřený na Krista. „Já se dívám na něho a on se dívá na mne,“ řekl venkovan z Arsu o své modlitbě před svatostánkem v době působení svého svatého faráře. Tato pozornost k němu je zřeknutím se vlastního „já“. Jeho pohled očišťuje srdce. Světlo Ježíšova pohledu osvětluje zrak našeho srdce; učí nás vidět všechno ve světle jeho pravdy a jeho soucitu se všemi lidmi. Kontempalce upírá svůj pohled také na tajemství Kristova života. Tímto způsobem vede k „vnitřnímu poznání Pána“, aby ho člověk více miloval a lépe následoval.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

521 -  následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství vtělení, člověk, sv.Jan Eudes

Vybrané dle klíčových slov:

2708 - Ježíš Kristus-poznání, modlitba , modlitby-rozjímavé , obrácení , rozjímání
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla , život-mravní , mravnost , poznání-Boha
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
2651 - kontemplace, modlitba , modlitba-tradice , tradice-křesťanská , modlitby-rozjímavé
2709 - modlitba, modlitby-vnitřní , víra-teologální ctnost , znovuzrození  
2711 - modlitba, modlitby-vnitřní , oběti , očišťování , srdce-chudoba
2712 - modlitba, modlitby-vnitřní    
2717 - modlitba, modlitby-vnitřní , oheň , svět-budoucí , ticho
2718 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-Kristovo   
2724 - modlitba, modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby   
2729 - modlitba, rozjímání , kontemplace , meditace , modlitby-rozjímavé
2704 - modlitba, modlitby-rozjímavé , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , kontemplace
2702 - modlitba, modlitba-smysl , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , smysly
2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé , pokora , rozjímání , kontemplace