Číslo paragrafu: 2764

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"SHRNUTÍ CELÉHO EVANGELIA"
Podnadpis (římská čísla):VE STŘEDU PÍSMA
Horská kázání je nauka života, modlitba Páně je způsob modlitby, ale v obou dává Duch Pána novou tvářnost našim touhám, těmto vnitřním hnutím, která povzbuzují náš život. Ježíš nás svými slovy učí novému životu a vychovává nás, abychom o něj modlitbou prosili. Na upřímnosti naší modlitby bude záviset, jak opravdový bude náš život v něm.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1965 -  dokonalost, horské kázání, Izrael, mravní-zákon, Nová smlouva 1969 -  almužna, mravní-zákon, náboženství, Nový zákon, půst

Vybrané dle klíčových slov:

2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
2262 - horské kázání, láska , láska-k bližnímu , nenávist , nepřátelé
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce