Číslo paragrafu: 2765

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"SHRNUTÍ CELÉHO EVANGELIA"
Podnadpis (římská čísla):"MODLITBA PÁNĚ"
Tradiční výraz „modlitba Páně“ znamená, že modlitbě „Otče náš“ nás naučil a dal nám ji Pán Ježíš. Tato modlitba, která pochází od Ježíše, je opravdu jedinečná“ je to modlitba „Pána“. Z jedné strany nám totiž jednorozený Syn slovy této modlitby dává slova, která dal Otec jemu“ je učitelem naší modlitby. Na druhé straně vtělené Slovo zná ve svém lidském srdci potřeby svých lidských bratří a sester a zjevuje nám je: je vzorem naší modlitby.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2701 -  modlitba, modlitby-liturgické, modlitby-osobní, modlitby-tiché, modlitby-ústní

Vybrané dle klíčových slov:

2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2857 - modlitba, modlitba-Páně , oslava-Boha , život-lidský , integrita-osobnosti
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2645 - modlitba, pramen-požehnání , srdce lidské , zdroj  
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra