Číslo paragrafu: 2772

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"SHRNUTÍ CELÉHO EVANGELIA"
Podnadpis (římská čísla):MODLITBA CÍRKVE
Z této neotřesitelné jistoty víry vyvěrá naděje, která mluví z každé ze sedmi proseb. Vyjadřují sténání současné doby, tohoto času trpělivosti a očekávání, v němž „není ještě zřejmé, čím budeme“ (1 Jan 3,2). Eucharistie a Otčenáš jsou zaměřeny k příchodu Pána, „dokud on nepřijde“ (1 Kor 11,26).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1820 -  blahoslavenství, ctnosti, ctnosti-božské, naděje, trápení

Vybrané dle klíčových slov:

2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
2625 - církev, modlitba , modlitby-církve , tajemství-Kristovo , tradice-duchovní
2629 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pramen-života
2630 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , slabost
2631 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pokora
2633 - církev, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2634 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , přímluvy
2636 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , první křesťané
2637 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání , modlitby-chvály
2640 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , život-církve
2641 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , první křesťané
2767 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
2768 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
840 - církev, církev-církev a nekřesťané , čas , Mesiáš-příchod , nevědomost
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesťanské
2627 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , požehnání
2632 - církev, hierarchie , modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2643 - církev, eucharistická oběť , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály