Číslo paragrafu: 2783

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Podnadpis (římská čísla):"OTČE!"
Prostřednictvím modlitby Páně je nám tak zjeveno, kdo vlastně jsme, současně s tím, že se nám dostává zjevení Otce. „Ach, člověče, neodvažoval ses pozvednout tvář k nebi, klopil své oči k zemi a najednou jsi dostal Kristovu milost: byly ti odpuštěny všechny tvé hříchy. Z ničemného služebníka ses stal dobrým synem … Pozvedni tedy své oči k Otci …, který tě vykoupil skrze Syna, a řekni: ‘Otče náš …’ Ale nenárokuj si nějakou výsadu. Jen pro Krista je Otcem zvláštním způsobem, pro nás všechny všeobecné, protože jen jeho zrodil, nás však stvořil. Říkej také ty skrze milost: ‘Otče náš’, abys zasluhoval být jeho synem.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1701 -  Bůh-neviditelný, Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz

Vybrané dle klíčových slov:

2780 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2802 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2782 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , přijetí za Boží děti , Otec
2792 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí , Otec
2790 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2797 - Bůh-Otec, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
2789 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2791 - Bůh-Otec, křest , modlitba , modlitba-Páně , obecné blaho
2777 - Bůh-Otec, důvěra , hořící keř , liturgie-římská , modlitba
79 - Bůh-Otec, Duch svatý , hlas-evangelia , věřící , Snoubenka(církev)
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
239 - Bůh-Otec, otcovství , důvěrný vztah s Bohem , chybování , rodiče
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
242 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , soupodstatnost , koncil-Nicejský , koncil-Cařihradský
437 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , poosvěcený , Josef , Maria
2367 - Bůh-Otec, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš