Číslo paragrafu: 2786

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Podnadpis (římská čísla):OTČE "NÁŠ"
Oslovení Otče „náš“ se týká Boha. Zájmenem „náš“ nevyjadřujeme vlastnění, nýbrž úplně nový vztah k Bohu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

443 -  Mesiáš, Boží-Syn, velerada, Ježíš Kristus, nadpřirozenost

Vybrané dle klíčových slov:

2784 - Boží-děti, Bůh-Otec , krása , modlitba , modlitba-Páně
2785 - Boží-děti, Bůh-Otec , důvěra , horlivost , modlitba
2798 - Boží-děti, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
1692 - Boží-děti, modlitba , povolání , přirozenost-božská , stvoření (proces)
549 - Boží-děti, hřích , zotročení , zlo , Ježíš Kristus-život veřejný
2780 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2802 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2782 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , přijetí za Boží děti , Otec
2783 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , služebníci Boha , Otec
2792 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí , Otec
2790 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2797 - Bůh-Otec, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
2789 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2791 - Bůh-Otec, křest , modlitba , modlitba-Páně , obecné blaho
2777 - Bůh-Otec, důvěra , hořící keř , liturgie-římská , modlitba
79 - Bůh-Otec, Duch svatý , hlas-evangelia , věřící , Snoubenka(církev)
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
239 - Bůh-Otec, otcovství , důvěrný vztah s Bohem , chybování , rodiče