Číslo paragrafu: 2790

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Podnadpis (římská čísla):OTČE "NÁŠ"
Výraz „náš“ gramaticky označuje nějakou skutečnost společnou více osobám. Je pouze jeden Bůh a je uznáván za Otce těmi, které on skrze víru v jeho jednorozeného Syna znovu zrodil prostřednictvím vody a Ducha svatého. Toto nové společenství Boha a lidí je církev: spojená s jediným Synem, který se stal „prvním z mnoha bratří“ (Řím 8,29), je ve společenství s jedním a týmž Otcem v jednom a témž Duchu svatém. Při modlitbě Otče „náš“ se každý pokřtěný modlí v tomto společenství: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

787 -  církev, církev-Tělo Kristovo, utrpení Ježíše Krista, eucharistie, tajemství-Božího království

Vybrané dle klíčových slov:

2789 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2780 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2802 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2782 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , přijetí za Boží děti , Otec
2783 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , služebníci Boha , Otec
2792 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí , Otec
2797 - Bůh-Otec, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
2791 - Bůh-Otec, křest , modlitba , modlitba-Páně , obecné blaho
2777 - Bůh-Otec, důvěra , hořící keř , liturgie-římská , modlitba
79 - Bůh-Otec, Duch svatý , hlas-evangelia , věřící , Snoubenka(církev)
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
239 - Bůh-Otec, otcovství , důvěrný vztah s Bohem , chybování , rodiče
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
242 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , soupodstatnost , koncil-Nicejský , koncil-Cařihradský
437 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , poosvěcený , Josef , Maria
2367 - Bůh-Otec, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
1223 - Ježíš Kristus-život veřejný, apoštolové , zmrtvýchvstání , Ježíš Kristus-křest  
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra