Číslo paragrafu: 2839

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VYNÍKŮM"
2. podnadpis:"ODPUSŤ NÁM ANŠE VINY…"
Začali jsme se modlit k našemu Otci s odvážnou důvěrou. V prosbě o posvěcení jeho jména jsme jej prosili, abychom sami byli stále víc posvěcováni. Avšak, ačkoliv jsme oděni křestním šatem, nepřestáváme hřešit a vzdalovat se od Boha. Nyní se k němu vracíme touto novou prosbou jako marnotratný syn a vyznáváme před ním, že jsme hříšníci, jako to učinil celník. Naše prosba začíná „vyznáním“, kterým zároveň vyznáváme svou ubohost i jeho milosrdenství. Naše naděje je jistá, protože v jeho Synu „máme vykoupení a odpuštění hříchů“ (Kol 1,14). Účinné a nepochybné znamení jeho odpuštění nacházíme ve svátostech jeho církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1425 -  svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života, hříchy, život-křesťanský, život-nový 1439 -  pokání, podobenství-o marnotratném synu, milosrdenství Boží, srdce Ježíšovo, radost-z obrácení 1422 -  svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů, smíření s církví, hříchy, obrácení

Vybrané dle klíčových slov:

2667 - celníci, modlitba , modlitba-tradice , světlo , tradice-východní
2613 - celníci, farizejové , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu