Číslo paragrafu: 2848

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ"
„Nevejít do pokušení“, to zahrnuje rozhodnutí srdce: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce … Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům“ (Mt 6,21.24). „Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!“ (Gal 5,25). V tomto „souhlasu“ daném Duchu svatému nám Otec dává sílu. „Zkoušky, které na vás přišly, jsou úměrné lidským silám. A Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete. Když dopustil zkoušku, dá také prostředky, jak z ní vyjít, a sílu, jak ji snášet“ (1 Kor 10,13).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1808 -  ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, pronásledování, smrt

Vybrané dle klíčových slov:

2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2857 - modlitba, modlitba-Páně , oslava-Boha , život-lidský , integrita-osobnosti
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra