Číslo paragrafu: 2849

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ"
Takový boj a takové vítězství jsou však možné jen v modlitbě. Právě modlitbou Ježíš vítězil nad pokušitelem hned od počátku a v posledním boji své smrtelné úzkosti. Kristus nás v této prosbě Otčenáše zapojuje do svého boje a do svého smrtelného zápasu. Ve spojení se svou bdělostí nás naléhavě vyzývá k bdělosti srdce. Bdělost je „ochrana srdce“ a Ježíš prosí Otce, aby nás zachoval v jeho jménu. Duch svatý se snaží tuto bdělost v nás stále probouzet. Tato prosba nabývá svého dramatického významu ve vztahu ke konečnému pokušení našeho pozemského boje; naléhavě prosí o vytrvání až do konce. „Hle, přicházím jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí“ (Zj 16,15).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

540 -  Ježíš Kristus-pokušení, soucit, půst, Mesiáš  612 -  Getsemany, smrt, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, hříchy, život-věčný 2612 -  bdělost, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, Ježíš Kristus-příchod, Ježíš Kristus-slavný návrat 162 -  víra, vytrvalost-ve víře, dar, svědomí, Boí slovo

Vybrané dle klíčových slov:

2719 - agonie, hrob , modlitba , modlitby-vnitřní , noc víry
2731 - agonie, hrob , modlitba , obrácení , smrtelný zápas
2603 - agonie, blahoslavenství , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba
1769 - agonie, bolest , city , křesťané , láska
2863 - bdělost, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2699 - bdělost, modlitba , modlitby-vnitřní , rozjímání , tradice-křesťanská
2638 - bdělost, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání
2742 - bdělost, horlivost , modlitba , půst , askeze
2621 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , srdce-čistota
2727 - bdělost, dobro , krása , modlitba , modlitby-křesťanské
2033 - bdělost, církev , církev-učitelský úřad , desatero , charisma-neomylnosti
2088 - bdělost, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , rozum
2496 - bdělost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , svědomí
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení