Číslo paragrafu: 2853

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO"
Vítězství nad „vládcem světa“ bylo dosaženo jednou provždy v hodině, v níž se Ježíš dobrovolně vydal na smrt, aby nám dal svůj život. To je soud nad tímto světem a vládce tohoto světa je „vypuzen ven“. „Začal pronásledovat Ženu“, ale nemá nad ní žádnou moc: nová Eva, „plná milosti“ Ducha svatého, je uchráněna od hříchu a od porušení smrti (neposkvrněné početí a nanebevzetí nejsvětější Matky Boží, Marie vždy panny), „Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti ostatním z jejího potomstva“ (Zj 12,17). A proto Duch a církev prosí: „Přijď, Pane Ježíši“ (Zj 22,17.20): jeho příchod nás totiž osvobodil od zlého.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

677 -  Boží vítězství, Poslední soud, zlo, církev-následování Krista, Nevěsta Kristova 490 -  církevní otcové, Eva, Maria-matka Boží, souhlas-Mariin, anděl-Gabriel 972 -  Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve, Panna Maria  

Vybrané dle klíčových slov:

392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2864 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , zlo , Otčenáš
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva