Číslo paragrafu: 2864

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
V poslední prosbě „Ale zbav nás od zlého“ křesťan spolu s církví prosí Boha, aby zjevil vítězství, kterého již dosáhl Kristus nad „vládcem tohoto světa“, nad satanem, andělem, který se osobně staví na odpor proti Bohu a jeho plánu spásy.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš