Číslo paragrafu: 291

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):STVOŘENÍ - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
„Na počátku bylo Slovo ? to Slovo byl Bůh ? Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic“ (Jan 1,1-3). Nový zákon zjevuje, že Bůh stvořil všechno skrze věčné Slovo, svého milovaného Syna. „V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi ? Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní) a všechno trvá v něm“ (Kol 1,16-17). Víra církve také dosvědčuje stvořitelskou činnost Ducha svatého: on je „dárcem života“, „Duch Stvořitel“, „pramen veškerého dobra“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

241 -  apoštolové, Bůh-neviditelný, Slovo, podstata, Ježíš Kristus 331 -  andělé, stvoření, spása, Syn člověka, služba-Bohu 703 -  Duch svatý-dárce života, posvěcení, oživování, Nejsvětější trojice 

Vybrané dle klíčových slov:

320 - Bůh-Stvořitel, Slovo-Boží , slovo , život , stvořitel
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život