Číslo paragrafu: 296

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ SVOŘENÍ
2. podnadpis:BŮH TVOŘÍ "Z NIČEHO"
Věříme, že ke stvoření Bůh nepotřebuje nic předem existujícího ani žádné pomoci. Stvoření není ani žádný nutný výron božské podstaty. Bůh tvoří svobodně „z ničeho“: „Co by na tom bylo zvláštního, kdyby Bůh vytvořil svět z nějaké předem existující hmoty? Řemeslník, když se mu dá materiál, udělá z něho, co chce. Avšak Boží moc se projevuje právě v tom, že vychází z ničeho a udělá všechno, co chce.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

285 -  Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání, deismus, dualismus, gnose

Vybrané dle klíčových slov:

318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon