Číslo paragrafu: 298

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ SVOŘENÍ
2. podnadpis:BŮH TVOŘÍ "Z NIČEHO"
Protože Bůh může stvořit z ničeho, může také působením Ducha svatého dát hříšníkům život duše tím, že jim stvoří čisté srdce, a zesnulým při vzkříšení život těla, neboť on „oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není“ (Řím 4,17). A jestliže Bůh mohl svým slovem dát zazářit z temnot světlu, pak také může dát světlo víry těm, kteří ho neznají.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1375 -  proměňování, eucharistie-proměnění, chléb-tělo Kristovo, víno-krev Kristova, přirozenost 992 -  vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení, věrnost-Boha, makabejští mučedníci, úmluva

Vybrané dle klíčových slov:

320 - Bůh-Stvořitel, Slovo-Boží , slovo , život , stvořitel
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota