Číslo paragrafu: 299

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ SVOŘENÍ
2. podnadpis:BŮH TVOŘÍ SVĚT USPOŘÁDANÝ A DOBRÝ
Jestliže Bůh stvořil svět moudře, dal stvoření i řád: „Ty jsi vše uspořádal s mírou, počtem a vahou“ (Mdr 11,20). Stvoření učiněné skrze věčné Slovo a v něm, „obrazu neviditelného Boha“ (Kol 1,15), je určeno a zaměřeno na člověka, Boží obraz, který je povolán k osobnímu vztahu s Bohem. Protože náš rozum se podílí na světle božského intelektu, může chápat, co nám Bůh říká skrze své stvoření, i když zajisté jen s velkým úsilím a v duchu pokory a úcty před Stvořitelem a jeho dílem. Stvoření vzešlé z Boží dobroty má na této dobrotě účast („A viděl Bůh, že je to dobré? velmi dobré“: Gn 1,4.10.12.18.21.31). Vždyť Bůh chtěl stvoření jako dar člověku, jako dědictví, které mu určil a svěřil. Církev při mnoha příležitostech musela hájit, že stvoření, včetně hmotného světa, je dobré.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

339 -  Bůh-Stvořitel, dobro, nezřízenost, dokonalost, viditelný svět 41 -  analogie, Boží-dokonalost, člověk, tvor, srovnání 1147 -  rozum, vesmír, viditelný svět, znamení  358 -  člověk, spása, stvoření (proces), lidé, sv.Jan Zlatoústý 2415 -  bližní, Bůh-Stvořitel, krádež, láska, láska-k bližnímu

Vybrané dle klíčových slov:

282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
339 - Bůh-Stvořitel, dobro , nezřízenost , dokonalost , viditelný svět
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
324 - Bůh-Stvořitel, cesty-Boží , dobro , tajemství-zla , zlo
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo