Číslo paragrafu: 300

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ SVOŘENÍ
2. podnadpis:BŮH PŘESAHUJE STVOŘENÍ A JE V NĚM PŘÍTOMEN
Bůh je nekonečně větší než všechna jeho díla: „Svou velebností převýšil nebesa“ (Ž 8,2), „jeho velikost je nevýstižná“ (Ž 145,3). Protože však je svrchovaný a svobodný Stvořitel a první příčina všeho, co existuje, je přítomen v nejhlubším nitru svých tvorů: „V něm žijeme ? hýbáme se a jsme“ (Sk 17,28). Podle slov svatého Augustina on je „vyšší než to, co je ve mně nejvyšší, a hlubší než to, co je ve mně nejhlubší“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

42 -  přesažnost, očišťování, řeč víry, tajemství-Boží, transcendence 223 -  služba-Bohu, poznání-Boha, velebnost-Boží  

Vybrané dle klíčových slov:

339 - Bůh-Stvořitel, dobro , nezřízenost , dokonalost , viditelný svět
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
324 - Bůh-Stvořitel, cesty-Boží , dobro , tajemství-zla , zlo
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
308 - Bůh-Stvořitel, člověk , člověk-důstojnost , milost , příčina
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon