Číslo paragrafu: 303

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
Svědectví Písma je jednoznačné: péče Boží prozřetelnosti je konkrétní a bezprostřední; stará se o všechno od nejmenších věcí až po největší světové a dějinné události. Posvátné knihy zdůrazňují naprostou Boží svrchovanost nad během událostí: „Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl“ (Ž 115,3); a o Kristu se říká: „Když on otevře, nikdo nemůže zavřít, a když on zavře, nikdo nemůže otevřít“ (Zj 3,7); člověk má v srdci mnoho plánů, „jen Hospodinův úradek se však uskuteční“ (Př 19,21).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

269 -  Boží-všemohoucnost, unveálnost, vládce-vesmru, Stvořitel 

Vybrané dle klíčových slov:

314 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , cesty-Boží , dějiny , hříchy
305 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , potřeby-lidské
321 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-moudrost , konečný cíl , stvořitel
322 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , starost
323 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , spolupráce , člověk , svoboda-člověka
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
313 - Boží-prozřetelnost, dobro , zlo , spása , světci
302 - Bůh-Stvořitel, Boží-prozřetelnost , Boží-plán (spásy) , cesta , dokonalost
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek