Číslo paragrafu: 310

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis:PROZŘETELNOST A POHORŠENÍ ZLA
Proč však Bůh nestvořil tak dokonalý svět, aby v něm nemohlo existovat žádné zlo? Bůh ve své nekonečné moci by mohl vždy stvořit něco lepšího. Nicméně Bůh ve své nekonečné moudrosti a dobrotě chtěl svobodně stvořit svět, který je „na cestě“ ke konečné dokonalosti. V Božím plánu toto postupné zdokonalování s sebou nese, že se objeví některé bytosti a jiné vymizí, s něčím dokonalejším přichází i něco méně dokonalého, příroda se někdy zvelebuje a jindy ničí. Tak tedy zároveň s fyzickým dobrem existuje i fyzické zlo potud, dokud stvoření nedosáhne své dokonalosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

412 -  dobro, hřích, vina-šťastná, sv.Lev Veliký, sv.Tomáš Akvinský 1042 -  konec času, nové nebe, nová země, svět-obnova, vesmír-obnova 1043 -  nové nebe a nová země, svět-obnova, sjednocení všeho v Kristu, Boží úmysl  1044 -  nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova, bolest, nemoce, smrt 1045 -  jednota-lidského pokolení, patření na Boha, život-věčný, naděje, štěstí-věčné 1046 -  vesmír-obnova, vykoupení-komplexní, stvoření (proces), člověk a svět, život-věčný 1047 -  svět-obnova, vesmír-obnova, viditelný svět, Ježíš Kristus-oslavení  1048 -  konec světa-čas, svět a hřích, vesmír-obnova, viditelný svět, svět a spravedlnost 1049 -  země-zvelebení, pokrok-pozemský, Kristovo království, země-nová, život-věčný 1050 -  země-plody, země-pooskvrnění, příroda, Kristovo království, život-věčný 342 -  tvorové-hierarchie, stvoření (tvor), člověk  

Vybrané dle klíčových slov:

311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
339 - Bůh-Stvořitel, dobro , nezřízenost , dokonalost , viditelný svět
300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
324 - Bůh-Stvořitel, cesty-Boží , dobro , tajemství-zla , zlo
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
302 - Bůh-Stvořitel, Boží-prozřetelnost , Boží-plán (spásy) , cesta , dokonalost
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek