Číslo paragrafu: 32

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Cesty, které vedou k poznání Boha
Svět: vyjde-li se od pohybu, vzniku, nahodilosti, řádu a krásy světa, lze dospět k poznání Boha, který je původcem a cílem vesmíru. Svatý Pavel tvrdí o pohanech: „Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně jasné, protože jim to Bůh (sám) zjevil. Co je totiž u něho neviditelné - jeho věčná moc a jeho božské bytí - to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil“ (Řím 1,19-20). A svatý Augustin: „Ptej se krásy země, moře, ovzduší, který je všude; ptej se krásy nebe... ptej se všech těchto skutečností. Všechny ti odpoví: Jen si nás prohlížej a pozoruj, jak jsme krásné. Jejich krása je jako jejich vyznání (confessio). A kdo tedy stvořil tyto tak krásné, i když pomíjivé tvory, ne-li Někdo, kdo je krásný [‘pulcher’] neměnným způsobem.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

54 -  milost, Slovo, svědectví, prarodiče, spoločenství 337 -  oslava-Boha, Bůh-Stvořitel, stvoření (proces), viditelný svět, stvořený svět

Vybrané dle klíčových slov:

31 - důkazy Boží existence, cesta , jistota , stvoření (proces) , člověk
33 - důkazy Boží existence, člověk , dobro , touha-po štěstí , duše
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
47 - poznání-Boha, světlo-rozumu , Boží-díla (ekonomie) , církev , Bůh-Stvořitel
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
71 - smlouva, smlouva-s Noemem , svět , úmluva  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
317 - Bůh-Stvořitel, stvořitel , vesmír , svoboda-Boží  
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní , hříchy , svět  
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět