Číslo paragrafu: 324

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
To, že Bůh dopouští fyzické i mravní zlo, zůstává tajemstvím, které Bůh osvětluje ve svém Synu, Ježíši Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, aby přemohl zlo. Víra nám dává jistotu, že Bůh by nedopustil zlo, kdyby ze samého zla nevytěžil dobro, a to cestami, které poznáme plně až ve věčném živote.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
339 - Bůh-Stvořitel, dobro , nezřízenost , dokonalost , viditelný svět
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek