Číslo paragrafu: 329

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):ANDĚLÉ
2. podnadpis:KDO JSOU?
Svatý Augustin o nich říká: „Anděl je název úkolu, ne přirozenosti. Ptáš-li se, jak se nazývá tato přirozenost, je to duch; ptáš-li se, jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je anděl.“ Andělé jsou celým svým bytím Boží služebníci a poslové. Protože „andělé v nebi stále hledí na tvář svého Otce“ (Mt 18,10), jsou „dbalí jeho rozkazů, poslušní na jeho slovo“ (Ž 103,20).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
362 - bytosti-duchové, bytosti-tělesné , člověk , Boží obraz , stvoření (proces)
1643 - duch, láska , láska-manželská , manželská věrnost , smysly
1764 - duch, psychika , smysly , srdce , vášně
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba