Číslo paragrafu: 339

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):VIDITELNÝ SVĚT
Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý. O každém díle „šesti dnů“ je řečeno: „A viděl Bůh, že je to dobré.“ Patří k samému pojmu stvoření, že „všechny věci mají vlastní trvalost, pravdivost, hodnotu, vlastní zákony i uspořádání“. Různí tvorové, které Bůh chtěl v jejich vlastním bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné Boží moudrosti a dobroty. Proto každý člověk, aby se vyhnul nezřízenému užívání věcí, které pohrdá Stvořitelem a přináší zhoubné následky lidem i jejich prostředí, má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2501 -  Bůh-Stvořitel, krása, poznání, pravda, tajemství-Boží 299 -  Bůh-Stvořitel, stvoření (proces), dobro, rozum, sv.Lev Veliký 226 -  věci stvořené, užívání, víra, přibližovat, vzdalovat, sv.Mikuláš z Flue

Vybrané dle klíčových slov:

300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
324 - Bůh-Stvořitel, cesty-Boží , dobro , tajemství-zla , zlo
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
340 - Bůh-stvořitel, nerovnosti , tvorové-vzájemná závislost , viditelný svět , stvoření (tvor)
302 - Bůh-Stvořitel, Boží-prozřetelnost , Boží-plán (spásy) , cesta , dokonalost
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek