Číslo paragrafu: 354

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Respektovat zákony vepsané do stvoření a vztahy vyplývající z přirozenosti věcí je zásadou moudrosti a základem morálky.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
48 - Boží-dokonalost, stvoření (tvor) , nevyčerpává , řeč-víry , tajemství
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
342 - tvorové-hierarchie, stvoření (tvor) , člověk   
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1835 - ctnosti, moudrost    
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
306 - Boží-plán, Bůh-Stvořitel , stvoření (tvor) , důstojnost-lověka , spolupráce