Číslo paragrafu: 355

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Člověk zaujímá ve stvoření jedinečné místo: je „Božím obrazem“ (I); ve své přirozenosti spojuje svět duchový a hmotný (II); je stvořen „jako muž a žena“ (III); Bůh ho učinil svým přítelem (IV).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1700 -  blahoslavenství, člověk, člověk-důstojnost, dobro, hříchy 343 -  člověk, lidé, stvoření (proces), vrchol-stvoření, stvoření (tvor)

Vybrané dle klíčových slov:

381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
1705 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , rozum , svoboda
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1708 - člověk, člověk-Boží obraz , ďábel , utrpení Ježíše Krista , život-duchovní
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
1929 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , muž a žena , obrana
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus