Číslo paragrafu: 360

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):"K BOŽÍMU OBRAZU"
Díky společnému původu tvoří lidský rod jedinou jednotu. Vždyť „stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení“ /Sk 17,26): „Úchvatná je vize, která nám dává nazírat na lidský rod v jednotě jeho původu v Bohu ?; v jednotě jeho přirozenosti, složené stejně u všech z hmotného těla a duchové nesmrtelné duše; v jednotě jeho bezprostředního cíle a jeho poslání ve světě; v jednotě jeho životního prostředí, země, jejíž plody mohou všichni lidé podle přirozeného práva užívat k udržování a rozvíjení života; v jednotě jeho nadpřirozeného cíle, samého Boha, k němuž mají všichni směřovat; v jednotě prostředků k dosažení takového cíle ? v jednotě jeho vykoupení, které pro všechny zjednal Kristus.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

255 -  jednota-božská, vztah-trojice, Nejsvětější trojice, podstata, protiklad 404 -  hřích-dědičný, tajemství-zla, lidé, hřích-"převzatý", padlý stav 775 -  církev-jednota, církev-poslání, lidské pokolení, jednota  831 -  apoštolská posloupnost, Boží-lid, církev, církev-katolická, církev-univerzální 842 -  církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská, lidské pokolení, náboženství, úmysly Boží

Vybrané dle klíčových slov:

363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti