Číslo paragrafu: 366

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):JEDNOTA DUŠE A TĚLA
Církev učí, že duchová duše je bezprostředně stvořena Bohem - není tedy „zplozena“ rodiči - a že je nesmrtelná: nezaniká při smrti, ve chvíli svého oddělení od těla, a znovu se spojí s tělem ve chvíli konečného vzkříšení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1005 -  smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých, zemřelí, duše, tělo 997 -  vzkříšení-těla, smrt, duše, tělo-oslavené 

Vybrané dle klíčových slov:

382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly