Číslo paragrafu: 389

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):"KDE SE ROZMOHL HŘÍCH, TAM SE V MÍŘE JEŠTĚ DALEKO ŠTĚDŘEJŠÍ UKÁZALA MILOST"
2. podnadpis:PRVOTNÍ HŘÍCH - ZÁKLADNÍ PRAVDA VÍRY
Učení o prvotním hříchu je takřka „rubem“ radostné zvěsti, že Ježíš je Spasitelem všech lidí, že všichni potřebují spásu a že díky Kristu je spása nabídnuta všem. Církev, jež má „mysl Kristovu“, dobře ví, že napadá-li se zjevení o prvotním hříchu, útočí se tím i na Kristovo tajemství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

422 -  Ježíš Kristus, Abrahám, Boží-přísliby, Zákon, radostná zvěst

Vybrané dle klíčových slov:

594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem