Číslo paragrafu: 404

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PRVNOTNÍ HŘÍCH
2. podnadpis:NÁSLEDKY ADAMOVA HŘÍCHU PRO LIDSTVO
Jak se stal Adamův hřích hříchem všech jeho potomků? Celý lidský rod je v Adamovi „jako jediné tělo jednoho člověka“. Pro tuto „jednotu lidského rodu“ jsou všichni lidé zasaženi Adamovým hříchem, stejně jako jsou zahrnuti do Kristovy spravedlnosti. Nicméně předávání prvotního hříchu je tajemství, jež nemůžeme plně pochopit. Ze zjevení však víme, že Adam nedostal svatost a prvotní spravedlnost jen pro sebe, nýbrž pro celou lidskou přirozenost: když Adam a Eva podlehli pokušiteli, dopustili se osobního hříchu, avšak tento hřích zasáhl lidskou přirozenost, kterou oni předávají v padlém stavu. Je to hřích, který bude předáván plozením, to je předáváním lidské přirozenosti zbavené prvotní svatosti a spravedlnosti, celému lidstvu. Proto je prvotní hřích nazýván „hříchem“ analogicky: jako „převzatý“ hřích, a ne hřích „spáchaný“, je to stav, a ne skutek.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

360 -  člověk, duše, lidské pokolení-jednota, právo-přirozené, Pius XII. 50 -  Boží-plán (spásy), světlo-rozumu, Bůh-poznání, Bůh-zjevený, rozum

Vybrané dle klíčových slov:

343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
324 - Bůh-Stvořitel, cesty-Boží , dobro , tajemství-zla , zlo
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
1059 - Poslední soud, skutky , Ježíš Kristus-soudce , lidé  
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1879 - člověk, lidské společenství , společnost občanská , lidé , lidská bytost
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé