Číslo paragrafu: 432

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ
Ježíšovo jméno znamená, že jméno samého Boha je přítomno v osobě jeho Syna, který se stal člověkem kvůli všeobecnému a definitivnímu vykoupení z hříchů. Jen jméno Boží přináší spásu, a napříště ho mohou všichni vzývat, neboť vtělením se Bůh spojil se všemi lidmi, „neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“ (Sk 4,12).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

589 -  odpuštění-hříchů, hříšníci, Ježíš Kristus-Boží Syn, hříchy, milosrdenství 2666 -  JHVH, modlitba, stvoření (proces), vtělení, vzývání Boha 389 -  Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo 161 -  spása, víra, Ježíš Kristus, život-věčný, děti-Boží

Vybrané dle klíčových slov:

446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2147 - Boží-jméno, sliby , spravedlnost , věrnost-člověka  
2148 - Boží-jméno, klení , otroctví , rouhání , úcta-k Bohu
2149 - Boží-jméno, klení , úcta-k Bohu   
2150 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , úcta-k Bohu  
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu