Číslo paragrafu: 438

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS
Ježíšovo mesiášské posvěcení vyjevuje jeho božské poslání. „A to ostatně naznačuje samo jeho jméno, neboť Kristovým jménem se míní ten, který pomazal, ten, který byl pomazán, i samo pomazání, kterého se mu dostalo: ten, který pomazal, to je Otec; ten, který byl pomazán, to je Syn; a byl pomazán v Duchu, který je pomazání.“ Ježíšovo věčné mesiášské posvěcení se zjevilo v době jeho pozemského života, při křtu od Jana, když ho Bůh „pomazal Duchem svatým a mocí“ (Sk 10,38), „aby byl zjeven izraelskému národu“ (Jan 1,31) jako jeho Mesiáš. Jeho skutky i slova ho zjevují jako „svatého Božího“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

727 -  Ježíš Kristus a Duch svatý, Duch svatý, Ježíš Kristus, vtělení, pomazání Duchem svatým 535 -  Ježíš Kristus-křest, křest, Jan Křtitel, hříchy, Zjevení Páně

Vybrané dle klíčových slov:

453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno , záchrana , spása , hříchy