Číslo paragrafu: 445

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):JEDNOROZENÝ SYN BOŽÍ
Teprve po zmrtvýchvstání se ukáže Ježíšovo božské synovství v moci jeho oslaveného lidství: „duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých“ (Řím 1,4). Apoštolové budou moci vyznat: „Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

653 -  Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství, vzkříšení, Syn člověka, tajemství-vtělení

Vybrané dle klíčových slov:

241 - apoštolové, Bůh-neviditelný , Slovo , podstata , Ježíš Kristus
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně , evangelium-písemně  , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
447 - apoštolové, Bůh-Pán , Pán , Boží-moc  
551 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Ježíš Kristus-hlava církve , evangelium-hlásání
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
2068 - apoštolové, církev , desatero , křest , spása
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu
469 - Ježíš Kristus, pravý Bůh , pravý člověk , Boží-Syn , Maria-Matka Boží
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská