Číslo paragrafu: 461

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):VTĚLENÍ
Církev přejímá výraz svatého Jana („Slovo se stalo tělem!: Jan 1,14) a nazývá „vtělením“ skutečnost, že Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu. Církev opěvuje tajemství vtělení v jednom hymnu, který uvádí svatý Pavel: „Mějte v sobě smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,5-8).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

653 -  Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství, vzkříšení, Syn člověka, tajemství-vtělení 661 -  Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, vtělení, přístup k Otci, údy-Kristova těla 449 -  Boží-moc, Bůh-Pán, Ježíš Kristus, zmrtvýchvstání, Božská-přirozenost

Vybrané dle klíčových slov:

479 - vtělení, Boží-Syn , Ježíš Kristus , přirozenost-lidská , přrozenost-božská
262 - vtělení, soupodstatnost , Bůh-Otec , Syn Boží , Nejsvětější Trojice
472 - přirozenost-lidská, duše , Ježíš Kristus , poznání-lidské , ponížení
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
462 - Ježíš Kristus, vtělení , tělo , poslušnost , oběti
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
473 - poznání-lidské, přirozenost-lidská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel