Číslo paragrafu: 463

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):VTĚLENÍ
Víra ve skutečné vtělení Božího Syna je rozlišovacím znamením křesťanské víry: „Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš v těle, je z Boha“ (1 Jan 4,2). To je radostné přesvědčení církve od samého počátku, když opěvuje „velké náboženské tajemství“: „Přišel v lidské přirozenosti“ (1 Tim 3,16).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

90 -  články víry, hierarchie-pravd, učení křesťanské, víra, Kristova tajemství

Vybrané dle klíčových slov:

462 - Ježíš Kristus, vtělení , tělo , poslušnost , oběti
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
483 - Ježíš Kristus, Slovo , vtělení , přirozenost-lidská , přirozenost-Božská
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické