Číslo paragrafu: 464

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):PRAVÝ BŮH A PRAVÝ ČLOVĚK
Jedinečná a zcela zvláštní událost vtělení Božího Syna neznamená, že Ježíš Kristus je zčásti Bůh a zčásti člověk, ani že je v něm beztvárně smíšeno božství s lidstvím. Stal se opravdu pravým člověkem a zůstal přitom opravdu pravým Bohem, Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Církev musela během prvních staletí hájit a objasňovat tuto pravdu víry proti bludům, které ji zkreslovaly.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

88 -  dogma, články víry, Boží-zjevení, křesťané, autorita církve

Vybrané dle klíčových slov:

466 - bludy, nestoriánský blud , Maria-Matka Boží , Ježíš Kristus , koncily
467 - bludy, hypostaze , monofyzité , duše-Kristova , koncily
817 - bludy, církev , církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky
2089 - bludy, láska , láska-k Bohu , nevíra , odpad od víry
462 - Ježíš Kristus, vtělení , tělo , poslušnost , oběti
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
470 - Ježíš Kristus, božství , lidství , přirozenost , Nejsvětější Trojice
483 - Ježíš Kristus, Slovo , vtělení , přirozenost-lidská , přirozenost-Božská
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása