Číslo paragrafu: 48

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Souhrn
Vycházíme-li z mnohostranné dokonalosti tvorů, odlesků nekonečně dokonalého Boha, můžeme o Bohu opravdu mluvit, i když naše omezená mluva nevyčerpá jeho tajemství.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

354 - stvoření (tvor), zákon , morálka , moudrost  
41 - analogie, Boží-dokonalost , člověk , tvor , srovnání
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
342 - tvorové-hierarchie, stvoření (tvor) , člověk   
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
306 - Boží-plán, Bůh-Stvořitel , stvoření (tvor) , důstojnost-lověka , spolupráce
353 - Bůh-stvořitel, oslava-Boha , stvoření (tvor) , tvorové-vzájemná závislost , závislost vzájemná
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
340 - Bůh-stvořitel, nerovnosti , tvorové-vzájemná závislost , viditelný svět , stvoření (tvor)
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
344 - Bůh-Stvořitel, oslav-Boha , solidarita , tvorové-vzájemná závislost , stvoření (tvor)
1148 - viditelný svět, život-lidský , znamení , symboly , stvoření (tvor)
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
774 - církev, církev-tajemství , svátosti , Kristus-tajemství spásy , tajemství
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství