Číslo paragrafu: 486

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):SKRZE DUCHA SVATÉHO…
Protože Otcův jednorozený Syn byl počat jako člověk v lůně Panny Marie, je „Kristus“, to je pomazaný Duchem svatým již od počátku své lidské existence, i když se navenek projeví jen postupně: pastýřům, mudrcům, Janu Křtiteli, učedníkům. Celý život Ježíše Krista bude tedy ukazovat, jak ho „Bůh pomazal Duchem svatým a mocí“ (Sk 10,38).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

437 -  Bůh-Otec, Ježíš Kristus, poosvěcený, Josef, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
705 - Duch svatý, Boží-přísliby , Abrahám , spása , zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , potěšení Izraele , proroctví-naplnění , vykoupení Jeruzaléma
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , Služebník Hospodinův , přirozenost-služebníků , smysl utrpení