Číslo paragrafu: 490

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIINO PŘEDURČENÍ
K tomu, aby Maria byla matkou Spasitele, „byla od Boha obdařena dary hodnými tak velkého úkolu“. Anděl Gabriel ji při zvěstování zdraví jako „milostiplnou“ (Lk 1,28). Aby mohla dát svobodný souhlas své víry ke svému vyvolení, které jí bylo oznámeno, bylo třeba, aby byla cele nesena Boží milostí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2676 -  Abrahám, Abram, andělé, archa, bytosti-duchové 2853 -  ďábel, Eva, Maria, Maria-nanebevzetí, Maria-neposkvrněné početí 2001 -  milost, milost-posvěcující   

Vybrané dle klíčových slov:

1557 - církevní otcové, duchovní dary , kněží , svátost kněžství , svátosti
2181 - církevní otcové, Den Páně , dispenz , eucharistická oběť , eucharistie
2697 - církevní otcové, čas , modlitba , modlitby-křesťanské , život-modlitby
2705 - církevní otcové, duch , modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička , Nejsvětější Trojice , Ježíš Kristus  
501 - Maria-matka Boží, Maria-matka lidí , spolupráce-Panny Marie   
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
236 - Boží-díla (ekonomie), církevní otcové , ekonomie-spásy , teologie-spásy , Nejsvětější Trojice
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
1616 - církev-nevěsta Kristova, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
2066 - církev, církevní otcové , dějiny , desatero , katechismy
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
2733 - askeze, církevní otcové , modlitba , omrzelost , slabost
399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
489 - ženy-svaté, Eva , Maria , spása , příslib-Boží
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva