Číslo paragrafu: 499

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIA - "VŽDY PANNA"
Prohloubení víry v panenské mateřství přivedlo církev k vyznávání skutečného a trvalého Mariina panenství i při porodu Božího Syna, který se stal člověkem. Vždyť Kristovo narození „její panenskou čistotu neporušilo, nýbrž posvětilo“. Liturgie církve slaví Marii jako „Aeiparthenos“, vždy Pannu.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

498 - Maria-panenství, panenské početí , mýty , tajemství víry , sv.Ignác Antinochijský
500 - Maria-panenství, bratři-Ježíšovi , Ježíšovi příbuzní , Panna Maria-děti  
507 - Maria-panenství, Maria-matka , církev-snoubenka , církev-matka , život-nesmrtelný
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
496 - panenské početí, Maria-panenství , Boží-Syn , Duch svatý , sv.Ignác Antinochijský
503 - Otec-Ježíšův, Maria-panenství , přirozenost-božská , přirozenost-lidská , Boží-Syn
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
743 - Duch svatý-poslání, Boží Syn , konec časů , plnost časů  
488 - Maria-předurčení, Maria , Maria-panenství , svoboda , spolupráce-s Bohem
502 - panenské početí, Boží-plán (spásy) , Maria-panenství , vykupitelské dílo , Panna Maria
723 - Duch svatý, Panna Maria , Maria-panenství , Maria-působení Ducha svatého  
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
606 - Boží plán, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží vůle , oběť na kříži , Boží Syn