Číslo paragrafu: 5

Část: Předmluva
„Katecheze je výchova dětí, mládeže a dospělých ve víře, která v sobě zahrnuje obzvláštní výuku křesťanského učení, podávanou zpravidla plynulým a soustavným způsobem, aby je tak uvedla do plnosti křesťanského života.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
4 - předávání víry, katecheze , víra , Kristovo tělo  
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1696 - cesta ke spáse, katecheze    
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
2226 - farnosti, katecheze , láska , láska-k bližnímu , povolání
1210 - svátosti-církve, život-křesťanský , Ježíš Kristus , život z víry , uzdravení
1285 - uvedení do křesťanského života, život-křesťanský , biřmování-potřebnost k životu   
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2008 - zásluhy, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2046 - trpělivost, život-křesťanský , život-mravní , křesťanství , mravnost
2757 - modlitba, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života