Číslo paragrafu: 500

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIA - "VŽDY PANNA"
Na to se někdy namítá, že Písmo mluví o Ježíšových bratřích a sestrách. Církev tato místa vždy chápala tak, že se tím neoznačují další děti Panny Marie: vždyť Jakub a Josef, „Ježíšovi příbuzní“ (Mt 13,55), jsou syny Marie, Kristovy učednice, která je příznačně označena jako „druhá Marie“ (Mt 28,1). Jde o Ježíšovy nejbližší příbuzné podle způsobu vyjadřování, které nebylo ve Starém zákoně nijak neobvyklé.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

498 - Maria-panenství, panenské početí , mýty , tajemství víry , sv.Ignác Antinochijský
499 - Maria-panenství, vždy Panna , Boží Syn , narození-Kristovo  
507 - Maria-panenství, Maria-matka , církev-snoubenka , církev-matka , život-nesmrtelný
496 - panenské početí, Maria-panenství , Boží-Syn , Duch svatý , sv.Ignác Antinochijský
503 - Otec-Ježíšův, Maria-panenství , přirozenost-božská , přirozenost-lidská , Boží-Syn
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
488 - Maria-předurčení, Maria , Maria-panenství , svoboda , spolupráce-s Bohem
502 - panenské početí, Boží-plán (spásy) , Maria-panenství , vykupitelské dílo , Panna Maria
723 - Duch svatý, Panna Maria , Maria-panenství , Maria-působení Ducha svatého  
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství