Číslo paragrafu: 515

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):CELÝ KRISTŮV ŽIVOT JE TAJEMSTVÍ
Evangelia sepsali lidé, kteří byli mezi prvními, kdo uvěřili, a kteří tuto víru chtěli předat druhým. Protože vírou poznali, kdo je Ježíš, mohli vidět i ukázat stopy jeho tajemství v celém jeho pozemském životě. Od plenek při jeho narození až po ocet jeho utrpení a po roušku nalezenou po jeho vzkříšení je všechno v Ježíšově životě znamením jeho tajemství. Svými skutky, svými zázraky, svými slovy zjevil, že „v něm přebývá celá plnost božství“ (Kol 2,9). Proto se jeho lidství jeví jako „svátost“, tj. jako znamení a nástroj jeho božství a spásy, kterou Ježíš přináší: co bylo na jeho pozemském životě viditelné, to přivádělo k neviditelnému tajemství jeho božského synovství a jeho vykupitelského poslání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

126 -  evangelium-vznik, Ježíš Kristus, apoštolové, tradice, evangelium-psané 609 -  dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, svoboda, spása 774 -  církev, církev-tajemství, svátosti, Kristus-tajemství spásy, tajemství 477 -  Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus, obrazy-Krista, tělo-Kristovo, Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

514 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-skrytý život , víra
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
1968 - evangelium, horské kázání , mravní-zákon , nepřátelé , Nový zákon
2761 - evangelium, modlitba , modlitba-Páně , Nový zákon , Otčenáš
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství-vtělení , utrpení Ježíše Krista , zjevení
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze