Číslo paragrafu: 518

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):CELÝ KRISTŮV ŽIVOT JE TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:SPOLEČNÉ RYSY JEŽIŠOVÝCH TAJEMSTVÍ
Celý Kristův život je tajemství soustředění dějin spásy v Kristu jako Hlavě. Všechno, co Ježíš dělal, říkal a trpěl, bylo zaměřeno na návrat člověka padlého hříchem k jeho původnímu povolání: „Když se vtělil a stal se člověkem, soustředil v sobě dlouhé dějiny lidstva a v krátké době nám zjednal spásu, takže jsme v Ježíši Kristu znovu získali, co jsme ztratili v Adamovi, totiž možnost být Božím obrazem podle jeho podoby.“ „Proto také Kristus prošel všemi věky života a tím vrátil všem lidem společenství s Bohem.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

668 -  Boží-moc, nanebevstoupení, Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   2748 -  čas, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba, modlitba-Kristova

Vybrané dle klíčových slov:

519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist