Číslo paragrafu: 519

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):CELÝ KRISTŮV ŽIVOT JE TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:NAŠE SPOJENÍ S JEŽÍŠOVÝMI TAJEMSTVÍMI
Celé Kristovo bohatství „je určeno každému člověku a je pro každého dobrem“. Kristus totiž nežil svůj život pro sebe, nýbrž pro nás, od svého vtělení „pro nás lidi a pro naši spásu“ až ke smrti „za naše hříchy“ (1 Kor 15,3) a ke svému zmrtvýchvstání „pro naše ospravedlnění“ (Řím 4,25). I nyní je „naším přímluvcem u Otce“ (1 Jan 2,1), „je stále živ, aby se přimlouval“ za nás (Žid 7,25). Se vším, co pro nás jednou provždy prožil a vytrpěl, se navždy „stará o naše záležitosti u Boha“ (Žid 9,24).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

793 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, Velikonoce, tajemství-Kristovo, údy-Kristova těla 602 -  beránek-Boží, Boží-plán (spásy), oběť Kristova, hříchy, Ježíš Kristus-utrpení a smrt 1085 -  velikonoční tajemství-nepomíjitelnost, liturgie, události dějin, ukřižování, zmrtvýchvstání

Vybrané dle klíčových slov:

518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem