Číslo paragrafu: 525

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ VÁNOC
Ježíš se narodil v nuzné stáji, v chudé rodině; prvními svědky té události byli prostí pastýři. Právě v této chudobě se projevuje nebeská sláva. Církev neúnavně opěvuje slávu této noci: „Panna dnes dává život Věčnému a země poskytuje jeskyni Nedostupnému. Andělé a pastýři ho velebí a mudrci, vedení hvězdou, se mu přicházejí klanět. Ty ses pro nás narodilo, děťátko, věčný Bože!“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

437 -  Bůh-Otec, Ježíš Kristus, poosvěcený, Josef, Maria 2443 -  chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, radostná zvěst

Vybrané dle klíčových slov:

526 - Ježíš Kristus-narození, Vánoce , narození-z Boha , lidství , božství
939 - pastýři, starost o církve , biskupové , kněží , jáhni
2544 - chudoba, chudoba srdce , statky (majetek) , učedníci , utrpení
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2833 - blahoslavenství, chudoba , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
87 - apoštolové, věřící , pastýři , Kristova slova , přijímat
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
563 - Ježíš Kristus, pokora , mudrci , pastýři  
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně