Číslo paragrafu: 533

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA SKRYTÉHO ŽIVOTA
Skrytý život v Nazaretě umožňuje každému člověku, aby byl spojen s Ježíšem na těch nejobyčejnějších cestách všedního života: „Nazaretský dům je školou, v níž začínáme rozpoznávat Kristův život: je tudíž školou evangelia ? Především učí tento dům mlčení. Kéž by v nás znovu ožila ústa k mlčení, které je obdivuhodným a nepostradatelným stavem mysli ? Mimoto nás též učí způsobu rodinného života. Ať nám Nazaret ukáže, co je to rodina, co znamená její společenství v lásce, jak závažná a prostá je její krása, jak posvátná a nedotknutelná její povaha ? Posléze se tu učíme práci. Ty, nazaretské sídlo, domove „tesařova syna“! Zde si především přejeme pochopit a oslavit sice přísný, leč spasitelný zákon lidské námahy ? Zde chceme konečně pozdravit dělníky na celém světě a ukázat jim velký vzor, našeho Pána Ježíše Krista, božského bratra.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2717 -  modlitba, modlitby-vnitřní, oheň, svět-budoucí, ticho 2204 -  láska, láska-k bližnímu, rodina, rodinná církev, víra-teologální ctnost 2427 -  hospodářská činnost, krádež, láska, láska-k bližnímu, práce

Vybrané dle klíčových slov:

531 - Ježíš Kristus-život skrytý, poslušnost-Kristova , podřízenost , práce , Ježíš z Nazareta
532 - Ježíš Kristus-život skrytý, čtvrté přikázání , synovská odevzdanost , Josef , Maria
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský , nalezení v chrámě , Josef , Maria
2522 - čistota, mlčení , skromnost , stud , tajemství-člověka
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
2616 - hříšníci, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , mlčení