Číslo paragrafu: 541

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:"PŘIBLÍŽILO SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ"
„Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: ‘Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.’“ (Mk 1,14-15). „Aby Kristus splnil Otcovu vůli, uvedl v život nebeské království na zemi.“ A Otcova vůle je „povznést lidi k účasti na božském životě“. Činí to tak, že shromažďuje lidi kolem svého Syna, Ježíše Krista. Toto shromáždění je církev, která na zemi představuje „klíčení a počátek“ Božího království.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2816 -  Boží-království, evangelium, Ježíš Kristus-slavný návrat, modlitba, modlitba-Páně 763 -  Boží-plán (spásy), církev-Ježíš Kristus, církev-ustanovení, evangelium-hlásání  669 -  Boží-království, církev, církev-Tělo Kristovo, Ježíš Kristus-hlava církve, počátek-věčného života 768 -  církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý, evangelium-hlásání, hierarchie, charismata 865 -  Boží-lid, církev-naplnění, konec časů, Boží království, svatí

Vybrané dle klíčových slov:

542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy) , církev-svatá , Ježíš Kristus-nanebevstoupení , poslední doba
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura